Права та обов’язки здобувачів освіти

Положення
  1. Положення про порядок визнання результатів навчання – посилання

  2. Положення про академічну мобільність – посилання

  3. Положення про академічну доброчесність – посилання

  4. Положення про гуртожиток – посилання

  5. Положення про неформальну освіту – посилання

  6. Положення про порядок оцінення в умовах ЄКТС – посилання

  7. Положення про приймальну комісію – посилання

  8. Положення про учнівське самоврядування- посилання

  9. Положення про організацію освітнього процесу ФМБ – посилання

  10. Положення про практичну підготовку ФМБ – посилання