Документи до вступу

Перелік документів для вступу у 2022 році

  Вступники (або їхні законні представники) подають особисто або засобами електронного зв’язку (електронні цифрові копії, електронна пошта  vstup.vpu21.mk@gmail.com):

  1. Заява про вступ до училища, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання.
  2. Документ про освіту (свідоцтво та додаток до нього, оригінал).
  3. Копія документу, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).
  4. Копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру.
  5. Медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством.
  6. 6 фотокарток розміром 3 х 4 см.
  7. Копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).
  8. Копія військового квитка або посвідчення про приписку (при досягненні призивного віку, відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).