Спеціальності ВПУ №21

Професії ВПУ №21

Це не мітка

Шановні учні, батьки, педагогічні працівники та гості!

Сироватський Іван Михайлович

Вас вітає офіційний сайт Вищого професійного училища №21 м.Миколаєва.

    Ось вже 80 років ми є лідерами професійно - технічної освіти в Миколаївській області. Тісна співпраця з провідними вищими навчальними закладами міста та підприємствами дозволяє нам надавати якісну професійно-технічну освіту.

Абітурієнте!

       Сьогодні перед вами постає питання вибо­ру подальшого життєвого шляху. Кожен з вас розуміє, що визначальним фактором соціаль­ного розвитку сучасного суспільства є освіта. У цьому сенсі молодь - найперспективніші громадяни України, які набувають інтелекту­альну власність, що дає гарантію розвитку особистості.

       Останнє десятиліття дуже чітко показує, як швидко розвивається людина. Прогрес науки і техніки обумовлює необхідність в розвитку особистості, адаптованої до сучасних умов розвитку суспільства.

      Професійна освіта та кваліфікаційна підго­товка фахівців є основою розвитку нашої дер­жави в умовах реформування народного гос­подарства та економіки. Саме тому наш нав­чальний заклад створює всі умови для реалі­зації потреб особистості в здобутті професій­ної освіти, оволодінні спеціальностями відповідно до своїх здібностей та інтересів, які будуть задовольняти сучас­ний ринок праці. Ми намагаємось урізнома­нітнювати методи і форми навчання та вихо­вання в нашому навчальному закладі.

Медаль

 

      Європейська науково-промислова палата нагородила дипломом Європейської якості та золотою медаллю відомого діяча профтехосвіти Сироватського Івана Михайловича за високоякісну роботу і професіоналізм.

     Іван Михайлович - директор вищого професійного училища № 21 м. Миколаєва. Заслужений діяч освіти України. У 2011 році удостоєний звання «Городянин року» у номінації «Середня школа і профтехучилища».