Вище професійне училище №21 м.Миколаєва
Учні мають право:

 1. на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
 2. на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
 3. на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 4. брати участь у різних видах науково-практичної діяльності: конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 5. брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
 6. брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
 7. брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
 8. на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
 9. на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці; на відпочинок під час перерв, в неділю, святкові та канікулярні дні.
Учні зобов’язані:

 1. оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
 2. дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
 3. бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
 4. дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 5. брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 6. дотримуватися правил особистої гігієни;
 7. піклуватися про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників;
 8. дотримуватись чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;
 9. діяти на благо навчального закладу, піклуватися про честь і авторитет установи;
 10. дотримуватись правил співдружності (поважати погляди та переконання інших людей, поважати жінок, дівчат, працівників навчального закладу,
  піклуватись про батьків, допомагати їм у веденні домашнього господарства);
 11. займатись самообслуговуванням, брати участь у суспільно-корисній праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, нормативів та вимог гігієни.
Учням забороняється:

 1. допускати прояви грубості, вульгарності;
 2. палити у приміщеннях і на території навчального закладу;
 3. використовувати петарди;
 4. вживати алкогольні вироби, наркотичні та токсичні речовини;
 5. псувати державне, громадське та особисте майно.