Галузь знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації
Спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка
Освітньо-професійна програма
“Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури”
на базі професії 7241 Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин
Строк навчання: 1 рік 10 місяців
Форма навчання: денна