Галузь знань 13 Механічна інженерія
Спеціальність 135 Суднобудування
Освітньо-професійна програма “Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання”
на базі професії 7242 Електрорадіомонтажник судновий
Строк навчання: 1 рік 10 місяців
Форма навчання: денна