Галузь знань : 14 Електрична інженерія
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
Освітньо-професійна програма: Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд.

на базі професії 7137 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж
Строк навчання: 1 рік 10 місяців
Форма навчання: денна