Галузь знань 18 Виробництво та технології
Спеціальність 186 Видавництво та поліграфія
Освітньо-професійна програма
“Дизайн друкованої продукції”
на базі професії 4112 Оператор комп’ютерної верстки
Строк навчання: 1 рік 10 місяців
Форма навчання: денна